Omfattande markarbete när Hallsberg får fler godsspår

Omfattande markarbete när Hallsberg får fler godsspår

Vid den stora knytpunkten Hallsberg läggs två nya spår för godståg. Som underleverantör till NRC är Aktiebolaget Rallarna på plats med uthyrd kompetens för det omfattande markarbetet.

En av alla som bidrar med sin kompetens till projektet i Hallsberg är Magnus Sörman. Han har varit anställd hos Aktiebolaget Rallarna sedan 2016.

– Under mina fyra år på ABR har det blivit flera jobb tillsammans med NRC och just den här etappen har jag varit på i ett och ett halvt år nu, så det är ett stort jobb och ett samarbete som fungerar bra. Det är två nya spår som ska läggas här och jag arbetar med markarbetet och kanalisation.

Projektet har kommit långt och de stora delarna som kvarstår av arbetet är att städa upp, snygga till och dra till slänter. Magnus tycker om variationen som arbetet på spåren erbjuder.

– Jag trivs bra på jobbet! Trots att jag har varit på samma projekt länge så varierar arbetsuppgifterna och dagarna ser olika ut. Sen har det gått bra här, jag tycker allt har gått smidigt. Jag bor i Kumla så det är ett väldigt bra projekt att arbeta med såhär på hemmaplan.

Beställaren NRC har även egen personal på plats och ett flertal underentreprenörer, utöver ABR, med olika kompetenser som alla arbetar mot samma mål. Det är ett samarbete som fungerat bra för alla inblandade parter och med det utförda markarbetet kan Aktiebolaget Rallarna bidra till något större – att fler miljövänliga godståg rullar genom knytpunkten Hallsberg.

Dela inlägget